اطلاعیه سوم

توضیحات اطلاعیه سوم

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم : کلیه فعالیت های آموزشی توسط اساتید باید از طریق سامانه ویانا انجام شود و دانشجویان موظفند از طریق این سامانه در کلاسهای مجازی شرکت نمایند. ملاک ارزیابی آموزشی همین سامانه میباشد. لطفاً برای ثبت دروس و یا هر گونه مشکل در سامانه LMS نگران نباشید و شماره پشتیبانی را مشغول نفرمایید.                                         

با تشکر