اطلاعیه اول

توضیحات اطلاعیه اول

 نرم افزار کلاینت Adobe connect مخصوص شرکت در کلاس مجازی

تلفن پشتيباني سامانه lms و كلاس مجازي:

31312777- 034

در صورت عدم پاسخگویی تلفن ایمیل بزنید.

ایمیل:

lms@vru.ac.ir- help@vru.ac.ir